[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/ คำขวัญ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.บัวสว่าง
จุดเด่นของพื้นที่
โครงสร้างองค์กร
ความหมายตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ติดต่อเรา
นโยบายการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม
E-Service
มาตรการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
- แผนยุทธศาสตร์
- แผนสามปี/แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลังสามปี
- เทศบัญญัติ
- ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- รายงานการคลัง
- รายงานผลการดำเนินงาน
- สินค้าชุมชน
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง
- คำสั่งต่างๆ
- ประกาศต่างๆ
- คู่มือ
- มาตรฐานการให้บริการ
- เชิญร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ*
แบบประเมินพนักงานเทศบาล
แบบประเมินพนักงานจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
กิจการสภา

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 •   ip ของคุณ คือ 3.234.143.26
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  175 ip
  เมื่อวาน
  601 ip
  เดือนนี้
  5692 ip
  เดือนที่แล้ว
  10368 ip
  ปีนี้
  55836 ip
  ทั้งหมด
  2031137 ip    


  นายอุดร แพงทรัพย์
  นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง


  วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง

  “เตรียมพร้อม  เตรียมงาน  เตรียมตัว  เตรียมใจ  พร้อมบริการเต็มที่”


                 กราบเรียนพี่น้องชาวตำบลสว่าง กระผมนายอุดร แพงทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบล บัวสว่าง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องตำบลสว่างทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้กระกระผมพร้อมคณะที่ได้มีโอกาสมาดูแลรับใช้และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ถือเป็นเกียรติอันสูงยิ่ง กระผมพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ทุกคนจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงแก่พี่น้องประชาชน พร้อมทั้งทุ่มเทแรงกาย แรงใจ พร้อมนำความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมา นำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาในการบริหารงานแลพัฒนาตำบลสว่าง ให้มีความเจริญก้าวหน้า ปฏิบัติหน้าด้วยความสุจริตและโปร่งใส โดยยึดถือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนตำบลสว่างเป็นเหลัก รวมถึงการจัดการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ให้เกิดผลสูงสุด การมีส่วนร่วมระหว่างองค์กร เอกชน ส่วนราชการต่างๆทั้งในและนอกตำบล ประสานการทำงานให้สอดคล้องกันตามนโยบายของรัฐบาลเป็นที่ตั้ง

                    สุดท้ายในโอกาสนี้ กระผมพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย บารมีหลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่สิม พุทธาจาโร จงปกป้อง คุ้มครอง ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ สมหวังในทุกสิ่งทุกประการเทอญ
  นายอุดร แพงทรัพย์
  นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร 0-4297-3016
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong