[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/ คำขวัญ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.บัวสว่าง
จุดเด่นของพื้นที่
โครงสร้างองค์กร
ความหมายตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ติดต่อเรา
นโยบายการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม
E-Service
มาตรการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
- แผนยุทธศาสตร์
- แผนสามปี/แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลังสามปี
- เทศบัญญัติ
- ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- รายงานการคลัง
- รายงานผลการดำเนินงาน
- สินค้าชุมชน
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง
- คำสั่งต่างๆ
- ประกาศต่างๆ
- คู่มือ
- มาตรฐานการให้บริการ
- เชิญร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ*
แบบประเมินพนักงานเทศบาล
แบบประเมินพนักงานจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
กิจการสภา
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=666717166730253&set=a.3575148085887132
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม วันที่ 13 ตุลาคม2563
https://www.facebook.com/media/set?vanity=666717166730253&set=a.3398063796928896
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 18 สิงหาคม 2563
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=666717166730253&set=a.3339403129461630
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..

 
 
 

 

 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คู่มือประชาชน
     คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลบัวสว่าง 30 / ต.ค. / 2561
[ เข้าชม/Comment 563/0 ]
 
ดูทั้งหมด... 


 
แนะนำการชำระภาษี
     การชำระภาษี 30 / พ.ค. / 2561
[ เข้าชม/Comment 479/0 ]
คู่มือสำหรับประชาชน
     19 กระบวนงาน 2 / มิ.ย. / 2560
[ เข้าชม/Comment 699/0 ]
แนะนำการชำระภาษี
     การชำระภาษี 19 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 817/0 ]
ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
     รายละเอียดการยื่นภาษี ทางเน็ต 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 877/0 ]
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
     มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นใหม่ (ระบบแท่ง) 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 921/0 ]
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือว่าเป็นหนึ่งเสาหลักที่สำคัญในประชาคมอาเซียน 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 902/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


 
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านบัวทอง หมู่ที่ 11-บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านบัวทอง หมู่ที่ 11-บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านคำประมง หมู่ที่ 4-บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านคำประมง หมู่ที่ 4-บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สายทางบ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 - บ้านบัวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สายทางบ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 - บ้านบัวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ดูทั้งหมด ..  

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562
 
ดูทั้งหมด ..  

รับแจ้ง เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (อ่าน 64718 / ตอบ 8 )
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง (อ่าน 73331 / ตอบ 16 )
binary option ตลาดการคลังยอดนิยมรูปแบบใหม่ที่มีความน่าดึงดูดใจ (อ่าน 119 / ตอบ 0 )
carry trade หนทางร่ำรวยรูปแบบใหม่ที่ใครๆก็ถามหา (อ่าน 180 / ตอบ 0 )
ufabet (อ่าน 578 / ตอบ 0 )
Sbobet give away free trial money playing sbobet via mobile phone (อ่าน 829 / ตอบ 0 )
รู้จักสลากกินแบ่งฮานอย เล่นง่าย จ่ายจริง จ่ายสูง (อ่าน 921 / ตอบ 0 )
วิธีหาเงินยุคโควิด (อ่าน 890 / ตอบ 0 )
นักลงทุนมืออาชีพ (อ่าน 892 / ตอบ 0 )
แลกฟรีเครดิต (อ่าน 870 / ตอบ 0 )
งานแลกเงินทุน (อ่าน 872 / ตอบ 0 )
เกมส์การเงินไม่ลงทุน (อ่าน 905 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นายอุดร แพงทรัพย์
นายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง


นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน
ปลัดเทศบาลตำบลบัวสว่าง 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

 • << พฤศจิกายน 2563 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30          

    ip ของคุณ คือ 34.200.252.156
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  4309 ip
  เมื่อวาน
  2988 ip
  เดือนนี้
  30200 ip
  เดือนที่แล้ว
  16806 ip
  ปีนี้
  104391 ip
  ทั้งหมด
  2079692 ip

  https://www.nacc.go.th/main.php?filename=section100
  มาตรา 100 และ มาตรา 103
  http://www.buasawang.go.th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=18
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
  https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-666717166730253/
  FACEBOOK เทศบาลตำบลบัวสว่าง

  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร 0-4297-3016
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong